VIP

Toto tlačítko vás presmeruje na platobnú bránu servera, kde môžete platiť za VIP pomocou SMS, Platobnej karty alebo prevodom na účet.

Ak sa nechcete nikam preklikávať, VIP cez SMS si môžete kúpiť aj TU na našom webe. Upozorňujeme ale, že SMS platby sú drahšie, keďže sa Účtuje poplatok za vedenie platobnej brány.
QR:Code platba QR:Code platba QR:Code platba

Aktivujte si VIP jednoduše, odeslánim SMS.

Tvar:   GSP 64810 35 PRO {nick} na číslo 90210

Aktivujte si EVIP jednoduše, odeslánim SMS.

Tvar:   GSP 64810 99 PRO {nick} na číslo 90210

Aktivujte si SPONZOR jednoduše, odeslánim SMS.

Tvar:   GSP 64810 199 PRO {nick} na číslo 90210

Aktivujte si VIP jednoducho, odoslaním SMS.

Tvar:   SERVER PRO 64810 1.5 {nick} na číslo 8866

Aktivujte si EVIP jednoducho, odoslaním SMS.

Tvar:   SERVER PRO 64810 4 {nick} na číslo 8866

Aktivujte si SPONZOR jednoducho, odoslaním SMS.

Tvar:   SERVER PRO 64810 8 {nick} na číslo 8866

- Výhody VIP:
  - /fly
  - /compass
  - /kit VIP
  - /sethome (5)
- SHOP Sekcia: Kovy (VIP) Nákup/predaj za lepšie ceny
- Rezidencia 150X150X150 (Cena: 0,35 USD/blok) MAX 5 RES

- Výhody EVIP:
  - AKO VIP +
  - /anvil
  - /repair
  - /nick
  - /kit EVIP
  - /sethome (7)
- Rezidencia 300X300X300 (Cena: 0,2 USD/blok) MAX 7 RES

- Výhody SPONZOR:
  - AKO EVIP +
  - /time
  - /thor
  - /repair all
  - /nick * (Neobmedzené)
  - /kit SPONZOR
  - /sethome (10)
- Rezidencia 500X500X500 (Cena: 0,1 USD/blok) MAX 10 RES